Foredrag fra The Thor Heyerdahl International Day

Årets foredragsholdere under The Thor Heyerdahl International Day 2017 var Herdis Hølleland og Anders Sundnes Løvlie.

      

Herdis Hølleland:

Herdis Hølleland jobber for tida 
som forsker på Norsk institutt 
for kulturminneforskning (NIKU) 
hvor hun forsker på hvorfor 
og hvordan vi tar vare på kultur- 
og naturarv. Hun har studert 
arkeologi og kulturarv ved 
Universitet i Oslo, University 
College London og Cardiff 
University og jobbet som 
konservator i Vestfold og 
Oppland fylkeskommuner. 
Gjennom sin forskning på 
UNESCOs verdensarvkonvensjon 
har Herdis vært på feltarbeid på 
verdensarvsteder i Australia, 
New Zealand, Norge og i 
verdensarvkomiteen. I tillegg 
til å forske på kulturarv er 
Herdis opptatt av forsknings-
politikk og var sentral i 
etableringen av Akademiet for 
yngre forskere.

Se Herdis sin presentasjon her

 

Anders Sundnes Løvlie:

 I utgangspunktet drømte Anders
om å bli fjellklatrer, baker eller
racerbilsjåfør. Men etter mer eller
mindre vellykkede forsøk på det
ovennevnte, endte Anders som
assisterende professor ved
IT-Universitetet i København,
og hovedforsker for EU-prosjektet
GIFT: "Meaningful Personalization
of Hybrid Virtual Museum Experiences
Through Gifting and Appropriation"
(se gift.itu.dk). Hans forsknings-
områder er experience design, locative
media, online debatt og spill. Anders
avsluttet doktorgradstudiene sine ved
Universitetet i Oslo med en avhandling
med tittelen “Textopia: experiments
with locative literature". Han har vært
gjesteforeleser ved UC Berkeley, 
Universidad Carlos III de Madrid og
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Anders ledet også prosjektet
"Online debate after 22 July", som
undersøkte endringer i norsk nettbasert
debatt etter terrorangrepet fra 2011.

Se Anders sitt foredrag her

Se plakat for arrangementet her.