Dypdykk i grønn økonomi

Summer School 2014

Mandag 16. juni møttes 24 internasjonale studenter på Thor Heyerdahl Summer School ved NMBU. I et par uker skal de studere og diskutere grenselandet mellom teori og emperi innenfor ”grønn økonomi”. 

Hva er ”grønn økonomi”?
Begrepet grønn økonomi er knyttet til forskjellige fagretninger og har av den grunn ingen entydig betydning. Begrepet er nært knyttet til naturvitenskap, og da spesielt økologi, men er også brukt innen for fysikk. Grønn økonomi er også vanlig i bruk innen samfunnsvitenskapene. Målet med årets kurs er å analysere og drøfte ulike perspektiver ved den "grønne økonomien". Det skjer gjennom å få en bedre forståelse av de teoretiske uenigheter og de ​​praktiske konsekvensene av disse.

Er fortsatt økonomisk vekst nødvendig?
Sommerkursets mest faglig profilerte foredragsholder er Tim Jackson. I motsetning til de fleste andre økonomer mener han at det er mulig både med velstand uten økt vekst. I hans verden er fortsatt økonomisk vekst verken mulig eller nødvendig, selv om vi vil opprettholde dagens velstandsnivå.

Les hele artikkelen her!