The Thor Heyerdahl International Day 2017

Se foredragene fra The Thor Heyerdahl International Day 2017, der temaet i år var Kulturarv og Identitet.

Foredragsholdere:

      

Herdis Hølleland:

Herdis Hølleland jobber for tida
som forsker på Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU)
hvor hun forsker på hvorfor
og hvordan vi tar vare på kultur-
og naturarv. Hun har studert
arkeologi og kulturarv ved
Universitet i Oslo, University
College London og Cardiff
University og jobbet som
konservator i Vestfold og
Oppland fylkeskommuner.
Gjennom sin forskning på
UNESCOs verdensarvkonvensjon
har Herdis vært på feltarbeid på
verdensarvsteder i Australia,
New Zealand, Norge og i
verdensarvkomiteen. I tillegg
til å forske på kulturarv er
Herdis opptatt av forsknings-
politikk og var sentral i
etableringen av Akademiet for
yngre forskere.

Se Herdis sin presentasjon her

 

Anders Sundnes Løvlie:

 I utgangspunktet drømte Anders
om å bli fjellklatrer, baker eller
racerbilsjåfør. Men etter mer eller
mindre vellykkede forsøk på det
ovennevnte, endte Anders som
assisterende professor ved
IT-Universitetet i København,
og hovedforsker for EU-prosjektet
GIFT: "Meaningful Personalization
of Hybrid Virtual Museum Experiences
Through Gifting and Appropriation"
(se gift.itu.dk). Hans forsknings-
områder er experience design, locative
media, online debatt og spill. Anders
avsluttet doktorgradstudiene sine ved
Universitetet i Oslo med en avhandling
med tittelen “Textopia: experiments
with locative literature". Han har vært
gjesteforeleser ved UC Berkeley,
Universidad Carlos III de Madrid og
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Anders ledet også prosjektet
"Online debate after 22 July", som
undersøkte endringer i norsk nettbasert
debatt etter terrorangrepet fra 2011.

Se Anders sin presentasjon her

Se plakat for arrangementet her.