I anledning 100-årsjubileet for Thor Heyerdahl ble boken Thor Heyerdahl’s Kon-Tiki in New Light lansert 6. oktober 2014 av The Thor Heyerdahl Institute.

I boken tar internasjonalt anerkjente forskere fra ulike fag et oppgjør med teoriene som lå til grunn for Kon-Tiki ferden. Heyerdahls teorier utfordret vitenskapen. Forfatterne har tatt i mot denne utfordringen og diskuterer Kon-Tiki sett i lys av dagens fagkunnskap.

Av de mange nyheter i boken er: blodtypeanalyser som viser spor av kontakt mellom Polynesia og Nord Amerika, søtpotetens genetiske opphav, samt et tidligere upublisert manuskript av Thor Heyerdahl der han reviderer introduksjonen til sin avhandling American Indians in the Pacific.

Her kan du kjøpe Jubileumsboken:
Boken kan kjøpes for kr. 250,- + frakt.