The Thor Heyerdahl International Day 2017

Se foredragene fra The Thor Heyerdahl International Day 2017, der temaet i år var Kulturarv og Identitet.

Foredragsholdere

Herdis Hølleland:

Herdis Hølleland jobber for tida som forsker på Norsk institutt  for kulturminneforskning (NIKU) hvor hun forsker på hvorfor og hvordan vi tar vare på kultur- og naturarv. Hun har studert arkeologi og kulturarv ved Universitet i Oslo, University College London og Cardiff University og jobbet som konservator i Vestfold og Oppland fylkeskommuner. Gjennom sin forskning på UNESCOs verdensarvkonvensjon har Herdis vært på feltarbeid på verdensarvsteder i Australia, New Zealand, Norge og i  verdensarvkomiteen. I tillegg til å forske på kulturarv er Herdis opptatt av forsknings-politikk og var sentral i etableringen av Akademiet for yngre forskere.

Se Herdis sin presentasjon her.

Anders Sundnes Løvlie:

 I utgangspunktet drømte Anders om å bli fjellklatrer, baker eller racerbilsjåfør. Men etter mer eller mindre vellykkede forsøk på det ovennevnte, endte Anders som assisterende professor ved IT-Universitetet i København, og hovedforsker for EU-prosjektet GIFT: «Meaningful Personalization of Hybrid Virtual Museum Experiences Through Gifting and Appropriation» (se gift.itu.dk). Hans forskningsområder er experience design, locative media, online debatt og spill. Anders avsluttet doktorgradstudiene sine ved Universitetet i Oslo med en avhandling med tittelen “Textopia: experiments with locative literature». Han har vært gjesteforeleser ved UC Berkeley, Universidad Carlos III de Madrid og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Anders ledet også prosjektet «Online debate after 22 July», som undersøkte endringer i norsk nettbasert debatt etter terrorangrepet fra 2011.

Se Anders sin presentasjon her.