The Thor Heyerdahl International Day 2018

The Thor Heyerdahl International Day er en konferanse med fokus på et globalt tema og forskningsformidling.

 

Siri Østvold:
Designer og ekspedisjonsmedlem

Østvold har tidligere jobbet som designer og art director for Norrøna og Whiteout, hvor hun har arbeidet med merkevarebygging, kataloger og kampanjer. I tillegg har hun har drevet sitt eget designstudio gjennom 6 år, kalt Sletten & Østvold, hvor arbeidet hovedsakelig dreide seg om merkevarebygging og identitet. Nå er Østvold en del av Netlife Research sitt design-team, hvor hun bruker sine ferdigheter og erfaringer til å utvikle identiteter og branding. Så hvordan endte Siri midt i Stillehavet? Inspirert av Thor Heyerdahl og hans ekspedisjon over Sør-Stillehavet sammen med en gruppe utvalgte menn, fant Siri at målene med eXXpedition-prosjektet ikke bare rørte ved hennes kjærlighet til havet og planeten vår, men også det faktum at prosjektet hadde flere fellestrekk med Kon-Tikiekspedisjonen, men at denne gangen bar ferden over Nord-Stillehavet, og med en gruppe eventyrlystne kvinner! 

THOMAS COTTIS:
Foredrag: «En framtid du ikke vil ha?» 

Thomas Cottis er utdannet sivilagronom. Han underviser ved Høgskolen i Innlandet og har arbeidet med klimautfordringene i 30 år. Han har holdt en mengde foredrag, gir råd til politikere, og han har skrevet rapporten «En framtid du ikke vil ha», som er den faglige basisen for Fuck Fossils-prosjektet. Rapporten er kvalitetssikret av Steffen Kalbekken, forskningsleder ved CICERO – Senter for klimaforskning.