I samarbeid med den tsjekkiske ambassaden, var vi så heldige å få besøk av ingeniøren og arkeologen Pavel Pavel. Tsjekkeren var et av medlemmene på Thor Heyerdahls andre ekspedisjon til Påskeøya i 1986. Formålet med ekspedisjonen var å finne ut hvordan de mystiske steinstatuene, moiaene, tidligere hadde blitt transportert. Ved bruk av tau og hjelp fra en gruppe lokale innbyggere, klarte ekspedisjonsmedlemmene faktisk å flytte en stående moai på hele 15 tonn! Pavel Pavel er etter dette blitt kjent som mannen som fikk moaiene til «å gå».

Se filmen om Pavel Pavels forskning på moaiene, som ble presentert under foredraget hos oss onsdag 3. april: