Hva er idéen bak Thor Heyerdahl Instituttet?

Instituttet videreutvikler Thor Heyerdahls idéer.
  • Frembringe ny kunnskap og stimulere til fler- og tverrfaglig forskning/helhetstankegang, mangfoldig og tverrvitenskapelig
  • Invitere til debatt, utfordre dogmer, tenke helhet.
  • Inspirere til dialog, flerkulturell samhandling, mellommenneskelig forståelse og fredelig konflikt-
    løsing – arbeide aktivt for å bygge bro mellom nasjoner og folk av forskjellig rase, religion og politisk oppfatning.
  • Være en kultur- og forskningsformidler, bidra til innsats og engasjement ift menneskenes globale utfordringer (krig/fred, drivhuseffekten, kulturforståelse, internasjonale allmenninger, fattigdoms-bekjempelse, demokrati, næringsutvikling, etc.).
  • Være en forkjemper for miljø og natur, trusselen mot det globale miljø og særlig med henblikk på forurensningen av havet.

Thor Heyerdahl (1914-2002) ble forelagt planene om et Heyerdahl-institutt i år 1999 og skrev i sin hilsen til instituttets første internasjonale konferanse i 2001:

“I have neither the desire nor the right to set working rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely because it bears my name. But there must be a reason why the founders decided to acknowledge my life`s work in this way. I hope and believe that the basic reason is common belief in the unity of mankind. 

bakgrunn - Hva er idéen bak Thor Heyerdahl Instituttet?

To achieve such unity, there is an urgent need for building bridges across ethnic diversity, national borders and political and religious factions”.

“Any scientist, thinker and wise person with a global vision, who seeks to contribute towards disentangling this explosive situation, should be encouraged to speak out. Indeed, the new institute represents another forum for expressing such views”.

“As a new forum for international exchange and debate about such critical issues, I wish the Heyerdahl Institute every success and many years of creative work for the benefit of mankind globally. I applaud your interdisciplinary working philosophy, and endorse your emphasis on cross-cultural understanding, reciprocity and mutual respect”.

(Kilde: Thor Heyerdahl, Tenerife, 10.9. 2001).