Mål

The Thor Heyerdahl Institute har satt seg følgende mål:

Misjon

Vi skal videreføre og videreutvikle Thor Heyerdahls idéer og idealer.

Kulturverdier

Inspirerende

Utfordrende

Grenseoverskridende

Brobyggende

Visjon

Helhetstankegang, dialog og samhandling gjennom ny kunnskap.

Løfter:

Vi skal stimulere til tverrfaglig forskning og helhetstankegang!

Vi skal inspirere til internasjonal dialog og flerkulturell samhandling!

Vi skal engasjere oss i vår tids globale utfordringer!