Styret ved Thor Heyerdahl Instituttet

Styrets medlemmer

Willy Østreng – Professor Emeritus, will-oe@online.no
Dag Hareide – Direktør, Regnskogfondet
Liv Arnesen – Ekspedisjonsleder, forfatter og pedagog, liv@livarnesen.com
Knut Pihl – Styreleder, Siviløkonom, k-pihl@online.no
Tor Buaas – Lærer

The Thor Heyerdahl Institute:
Beate Bjørge – Managing Director, Master of Management
Eirik Lia – Prosjektleder, The Thor Heyerdahl Institute

Ytterligere arbeid i administrasjonen suppleres med innleide personer på ulike engasjementer. 

Tidligere styremedlemmer

Øystein Dahle: (fram til mai 2016), Sivilingeniør, styreleder Worldwatch Institute
Erling Storm: (fram til nov 2015), Styreformann i Storm-Elektro AS, estorm@stormelektro.no
Hilde Lindhjem Borgir: (fram til nov 2015), Nestleder, Cand. polit./pedagogspesialist, hikle@online.no
Manuela Ramin-Osmundsen: 2014 – 2015, Jurist, tidligere barne- og likestillingsminister
Arne Hjeltnes: 2011 – 2013, Administrerende direktør, Creuna A/S
Dr. Ingjerd Hoëm: 2011 – 2013, Instituttleder, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Thorbjørn Jagland: 2002 – 2009, Statsminister/Stortingspresident
Jahn Otto Johansen: 
2002 – 2009, Utenrikskommentator/journalist/redaktør
Kristin Brudevoll: 2002 – 2007, Direktør i Norsk Litteratur i Utlandet (NORLA)
Rolf-Helge Grønås: 2005 – 2006, Fylkesrådmann i Telemark
Per Espeli: 2002 – 2005, Fylkesrådmann i Telemark
Maja Bauge: 2002 – 2010, Direktør, Kon-Tiki museet
Sidsel Solbrække: 2002 – 2004, Høgskolen i Vestfold

The Thor Heyerdahl Institute, PO Box 2020 
N-3255 Larvik Norway

Tel.: +47-33 17 17 18 /+47-98 23 17 20
post@heyerdahl-institute.com / beate.bjorge@heyerdahl-institute.com