Fagjuryen for stipendkonkurransen er satt!

Juryen er:

Rasmus Hansson
Biolog og nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Thomas Cottis
Sivilagronom, aktivist, foredragsholder, skribent og klimaekspert

Dag Hareide
Spesialrådgiver i Regnskogfondet og styremedlem i The Thor Heyerdahl Insitute

Liv Arnesen
Ekspedisjonsleder, forfatter, lærer og styremedlem i The Thor Heyerdahl Insitute

Bettina Heyerdahl
Datter av Thor Heyerdahl og daglig leder for Ingrid Lindback Langaards Stiftelse, og Eva og Erik Ankers Legat