Konferanser

Hvert år organiserer instituttet konferansen Thor Heyerdahl International Day, som omhandler forskningsformidling om et globalt tema.
I tillegg arrangeres det lokale foredrag og presentasjoner, som kalles Grenseløse Larvik.
Thor Heyerdahl Stipend

Thor Heyerdahl International Day

Her finner du informasjon om alle konferansene siden starten i 2006.

Thor Heyerdahl stipend og competition

Grenseløse Larvik

 Se en oversikt over alle foredragene som har blitt holdt under Grenseløse Larvik her.