Foredrag – Grenseløse Larvik

Grenseløs Larvik er et forum for lokale presentasjoner og foredrag, i Thor Heyerdahls barndomshjem, eller Kafè Sanden i Larvik. Disse foredragene er blitt holdt:

Grenseløse Larvik 3. februar 2021
Digitalt foredrag med Thomas Hylland Eriksen

Grenseløse Larvik 3. februar 2021
Digitalt foredrag med Thomas Lien

Grenseløse Larvik 24. november 2020
Foredrag med Thomas Hylland Eriksen

Grenseløse Larvik 24. november 2020
Foredrag med Liv Arnesen

Grenseløse Larvik 8. mai 2019
Foredrag med Henrik Syse

Grenseløse Larvik 3. april 2019
Foredrag med Pavel Pavel

Grenseløse Larvik 6. mars 2019
Foredrag med Benedicte Bull

Grenseløse Larvik 4. oktober 2017:
Mayor of Larvik
Ambassador of Italy
Arild Vatn and Troyer AG

Grenseløse Larvik 10. oktober 2018
Foredrag med Hilde Henriksen Waage

Grenseløse Larvik 12. juni 2017
Foredrag med Wegger Chr. Strømmen