Thor Heyerdahl Stipend

Thor Heyerdahl Stipend 2020/21

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor?
Årets tema er «Kulturforståelse på en flåte». Send inn ditt bidrag og vær med i konkurransen om et stipend der potten er på 50.000 kroner!

Klikk her for invitasjon til å delta!

Instituttet retter seg mot kreativ ungdom og framtidige forskere med mål om å øke bevisstheten deres rundt samarbeid på tvers av språk, politikk, religion og kultur. I denne sammenhengen lyser vi ut konkurransen om et stipend på 50.000 kroner til elever på videregående skoler i Norge. Årets tema for konkurransen er «Kultursamarbeid på en flåte» og vi ønsker tilsendt bidrag av FILM, FOTO, ILLUSTRASJON OG ANIMASJON. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom klasse, gruppe eller individuelt arbeid. Dette er fjerde året på rad The Thor Heyerdahl Institute arrangerer en stipendkonkurranse med et globalt tema.

Thor Heyerdahls engasjement for sameksistens

For 50år siden gjennomførte Thor Heyerdahl en 57 dagers ekspedisjon på Ra2 sammen med et mannskap på 8 mennesker fra forskjellige verdensdeler. Hver og en hadde de vidt forskjellig bakgrunn og livsoppfattelser. Dette var en svært bevist plan. På tross av forskjelligheter som språk, politikk, religion og kultur burde de kunne samarbeide mot et felles mål. Dette burde vi som verdensborgere i 2020 ta med oss for å oppnå internasjonal forståelse, fred og harmoni. Samtidig kan vi forene vår innsats for å ta vare på hverandre, og miljøene vi skaper. Sammen kan vi redusere frykt og misforståelser som ligger til grunn for konflikter.

Om Thor Heyerdal-stipendet

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000kr til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute med intensjon å dele ut disse midlene til engasjert ungdom i form av stipender. «Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl med å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014. Stipendkonkurransen har hatt temaene «Internasjonal Dialog» i 2016, «Kulturarv og identitet» i 2017, «Klima og miljø» i 2018 og «Levende Hav» i 2019, og kreative elever fra hele landet har bidratt med flere hundre spennende bidrag gjennom årene. Bidragene er med på å videreutvikle Thor Heyerdahls kulturarv, som er forsknings og utviklingsidealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog og beskyttelse av det globale miljøet. I tillegg til å motta diplom og stipend vil vinnerne få muligheten til å presentere bidragene sine under den årlige konferansen The Thor Heyerdahl International Day.*

Hvordan levere bidrag?

Film/animasjon leveres i filformatet H.264/MPEG-4 eller via lenke til Vimeo/Youtube.** H.264-komprimert 720p mp4-fil fungerer fint, men forsøk å levere bidraget med så høy kvalitet om mulig. Man kan også bruke andre tjenester for å dele videofilen, som Dropbox, eller Google Drive. Filstørrelsen må da ikke overstige 1 gigabyte. Fotografi/Illustrasjon bør leveres i JPEG eller PDF format med god oppløsning og lastet opp gjennom lenke til DropBox, Google Drive eller lignende

 

Hvilken informasjon trenger vi ved innleveringen av bidrag?

Vi ber om at dere sender oss en epost som inneholder en beskrivelse av ideen, og informasjon om: 

 • Tittel, lengde, sjanger og kategori 
 • Navn på bidragsytere 
 • Navn på øvrig stab, modeller og skuespillere 
 • Navn på lokasjon 
 • Programvare / teknologi brukt 
 • Navn på klassen deres og skolen dere går på

Prosjektbeskrivelsen skal brukes som presentasjon av bidraget ovenfor jury og tilskuere under The Thor Heyerdahl International Day 2021, så forsøk å lage en appellerende beskrivelse av bidraget. Teksten bør ikke overstige 150 ord.

 * The Thor Heyerdahl Institute stiller en betingelse om at innsendte bidrag vil fritt kunne bli brukt i sammenheng med dokumentasjon og promotering av stipendet etter prisutdelingen.

** Den enkleste måten å levere filmen er å bruke enten YouTube eller Vimeo. På YouTube kan filmen markeres som «ikke oppført» når du laster den opp, noe som gjør at kun de du deler URL-lenken med får tilgang til å se filmen. Med Vimeo kan du også passordbeskytte videoen, som gir en høyere grad av sikkerhet. NB! Husk å legge ved passordet i følgebrevet sånn at vi får logget på og sett bidraget. Vimeo har en maksgrense på 500 MB på gratis-versjonen, mens du må oppgradere til en betalt versjon for å kunne laste opp videoer som er større enn det.

Les mer om stipendet på www.heyerdahl-institute.no / The Thor Heyerdahl Institute: Facebook / Instagram / Twitter

Søknad og søknadsfrist

Send inn ditt bidrag til stipend@heyerdahl-institute.com – Innen 28.april 2021!

The Heyerdahl Stipend 2019

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor? Send inn ditt bidrag og vær med i konkurransen om et stipend der potten er på 50.000 kroner!

Klikk her for invitasjon til å delta!

Instituttet retter seg mot kreativ ungdom og framtidige forskere med mål om å øke bevisstheten deres rundt havets rolle som livgiver. I denne sammenhengen lyser vi ut konkurransen om et stipend på 50.000 kroner til elever på videregående skoler i Norge. Årets tema for konkurransen er «Levende Hav» og vi ønsker tilsendt bidrag av FILM, FOTO, ILLUSTRASJON OG ANIMASJON. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom klasse, gruppe eller individuelt arbeid. Dette er fjerde året på rad The Thor Heyerdahl Institute arrangerer en stipendkonkurranse med et globalt tema.

Thor Heyerdahls miljøengasjement

Helt tilbake fra ekspedisjonen til Fatuhiva i 1937, propaganderte Heyerdahl for et balansert liv i harmoni med naturen og uten å forstyrre naturens balanse. Men det var de massive oljeforurensningene han observerte under Ra-ferdene (1969, 1970) og Tigris ferden (1977-1978) i henholdsvis Atlanterhavet og Det indiske hav, som aktualiserte miljødimensjonen i Heyerdahls liv. Under ferdene ble han kronvitne til hva som var i ferd med å skje med verdenshavene: De var ikke uendelige oseaner, kun «vannelver» uten kapasitet til å nøytralisere tilførselen av olje og giftstoffer og alt avfall fra allverdens industriaktiviteter. (Bakke, Tor A. (2017). Naturhistorisk museum, UiO, Rapport nr. 66).

Om Thor Heyerdal-stipendet

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000kr til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute med intensjon å dele ut disse midlene til engasjert ungdom i form av stipender. «Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl med å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014. Stipendkonkurransen har hatt temaene «Internasjonal Dialog» i 2016, «Kulturarv og identitet» i 2017 og «Klima og miljø» i 2018, og kreative elever fra hele landet har bidratt med flere hundre spennende bidrag gjennom årene. Bidragene er med på å videreutvikle Thor Heyerdahls kulturarv, som er forskningsog utviklingsidealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog og beskyttelse av det globale miljøet. I tillegg til å motta diplom og stipend vil vinnerne få muligheten til å presentere bidragene sine under den årlige konferansen The Thor Heyerdahl International Day.*

Hvordan levere bidrag?

Film/animasjon leveres i filformatet H.264/MPEG-4 eller via lenke til Vimeo/Youtube.** H.264-komprimert 720p mp4-fil fungerer fint, men forsøk å levere bidraget med så høy kvalitet om mulig. Man kan også bruke andre tjenester for å dele videofilen, som Dropbox, eller Google Drive. Filstørrelsen må da ikke overstige 1 gigabyte. Fotografi/Illustrasjon bør leveres i JPEG eller PDF format med god oppløsning og lastet opp gjennom lenke til DropBox, Google Drive eller lignende.

 

Thor Heyerdahl Stipend

Hvilken informasjon trenger vi ved innleveringen av bidrag?

Vi ber om at dere sender oss en epost som inneholder en beskrivelse av ideen, og informasjon om: 

 • Tittel, lengde, sjanger og kategori 
 • Navn på bidragsytere 
 • Navn på øvrig stab, modeller og skuespillere 
 • Navn på lokasjon 
 • Programvare / teknologi brukt 
 • Navn på klassen deres og skolen dere går på

Prosjektbeskrivelsen skal brukes som presentasjon av bidraget ovenfor jury og tilskuere under The Thor Heyerdahl International Day 2019, så forsøk å lage en appellerende beskrivelse av bidraget. Teksten bør ikke overstige 150 ord.

 

* The Thor Heyerdahl Institute stiller en betingelse om at innsendte bidrag vil fritt kunne bli brukt i sammenheng med dokumentasjon og promotering av stipendet etter prisutdelingen.

** Den enkleste måten å levere filmen er å bruke enten YouTube eller Vimeo. På YouTube kan filmen markeres som «ikke oppført» når du laster den opp, noe som gjør at kun de du deler URL-lenken med får tilgang til å se filmen. Med Vimeo kan du også passordbeskytte videoen, som gir en høyere grad av sikkerhet. NB! Husk å legge ved passordet i følgebrevet sånn at vi får logget på og sett bidraget. Vimeo har en maksgrense på 500 MB på gratis-versjonen, mens du må oppgradere til en betalt versjon for å kunne laste opp videoer som er større enn det.

Les mer om stipendet på www.heyerdahl-institute.no / The Thor Heyerdahl Institute: Facebook / Instagram / Twitter

Søknad og søknadsfrist

Send inn ditt bidrag til stipend@heyerdahl-institute.com – Innen 3.mai 2019!

Thor Heyerdahl Stipend 2018

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor?
Årets tema er «Klima og miljø». Send inn ditt bidrag og vær med i konkurransen om et stipend der potten er på 50.000 kroner!

Klikk her for invitasjon til å delta!

Hvordan delta?

The Thor Heyerdahl Institute henvender seg til framtidige forskere og kreativ ungdom med mål om å øke bevisstheten deres rundt temaene klima og miljø. Det utlyses derfor et stipend på 50.000 kroner til videregående skoler i Norge. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom gruppearbeid eller individuelt arbeid. Årets tema er «Klima og miljø». Eksempler på bidrag kan være forskningsprosjekt, film, animasjon, webdesign, konsept, ord, foto, illustrasjon, musikk, kunst eller håndverk.

Om stipendet

«Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl til å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014. Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000 til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute. Gaven ble gitt i form at tre stipender à 50.000 kroner. Intensjonen er at stipendene skal gå til unge mennesker som er engasjert i områdene globale klima- og miljøspørsmål, kulturarv og internasjonal dialog. Instituttet har valgt å dele stipendene ut over 3 år (2016-2018), med ett nytt tema hvert år. Første tema ut var «Internasjonal Dialog» i 2016 og i 2017 var tema «Kulturarv og identitet». I fjorårets konkurranse kom det inn over 50 bidrag fra hele landet. Prosjektene bestod av forskningsprosjekt,  illustrasjoner, malerier, dans, film, foto og tekst, og til og med spilldesign, og viste derfor stor bredde innen en mengde uttrykk og kommunikasjonsformer. Juryen ble virkelig ble satt på prøve da de skulle bedømme de beste bidragene, noe som førte til at stipendet ble delt opp i to 1. plasser og tre 2. plasser.

Førsteplassene ble vunnet av Amalie Lindtveit Hinge, Maria Broby Foss, Malin Skripeland og Ingrid Staverløkk på Dahlske videregående skole og fotoelevene ved Vg2 og Vg3, Medier og kommunikasjon på Fyrstikkallen videregående skole.

Om Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl (1914-2002) er en av Norges mest berømte, beundrede og respekterte menn i utlandet. Ifølge Ragnar Kvam, som skrev biografen om Thor Heyerdahl, ble Thor Heyerdahl verdens mest kjente nordmann etter Kon Tiki-ekspedisjonen på slutten av 1940-tallet. Han var kjent for sitt miljøengasjement for verdenshavene, og hans arkiver er innlemmet i UNESCOS kulturarvliste fra 2011. Thor Heyerdahls evne til å treffe mennesker fra ulike kulturer, og å sette seg inn i deres historier og utfordringer var en viktig egenskap som ga han muligheten til å videreføre viten til nye generasjoner.
Samtidig var han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljøet.

Send inn bidrag til stipend@heyerdahl-institute.com innen 30.april 2018!

The Heyerdahl Stipend 2017

Vinnerne av Thor Heyerdahl stipend 2017 er kåret av stipendkomiteen! Årets konkurranse hadde kulturarv og identitet som tema, og det ble en hard konkurranse blant mange gode bidrag.

Se hvem som vant Thor Heyerdahl stipend for 2017 her! 

Om Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl (1914-2002) er en av Norges mest berømte, beundrede og respekterte menn i utlandet. Ifølge Ragnar Kvam, som skrev biografen om Thor Heyerdahl, ble Thor Heyerdahl verdens mest kjente nordmann etter Kon Tiki-ekspedisjonen på slutten av 1940-tallet. Han var kjent for sitt miljøengasjement for verdenshavene, og hans arkiver er innlemmet i UNESCOS kulturarvliste fra 2011. Thor Heyerdahls evne til å treffe mennesker fra ulike kulturer, og å sette seg inn i deres historier og utfordringer var en viktig egenskap som ga han muligheten til å videreføre viten til nye generasjoner. Samtidig var han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljøet.

Stipendet i gave

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000 til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute. Gaven ble gitt i form at tre stipender à 50.000 kroner. Intensjonen er at stipendene skal gå til unge mennesker som er engasjert i områdene globale klima- og miljøspørsmål, kulturarv og internasjonal dialog. Instituttet har valgt å dele stipendene ut over 3 år (2016-2018), med ett nytt tema hvert år. Første tema ut var «Internasjonal Dialog» i 2016. Og i fjorårets konkurranse var det elever ved Sciencelinja på Greåker vgs som tok førstepremien om det prestisjefylte stipendet. Vinnerne av andreplassen kommer fra Horten vgs og tredjeplassen gikk til et bidrag fra Nøtterøy vgs. Juryen bestod av anerkjente forskere og fagpersoner som Cecilie Hellestveit, Liv Arnesen, Dag Hareide og Kristian Berg Harpviken.

«Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl til å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014.

Bilde: Stipendkomiteen i arbeid. Øverst fra venstre: Bettina Heyerdahl, Georg Fredrik Rieber Mohn, Dag Hareide, Herdis Helland (NIKU).

Kontakt

Jørn Spetalen (prosjektleder) jorn@smacs.no eller Beate Bjørge (daglig leder) beate.bjorge@vestfoldmuseene.no

Lykke til!

Thor Heyerdahl Stipend 2016

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor? 
Årets tema er en verden i forandring – Internasjonal Dialog. Send inn ditt bidrag innen 1. mars 2016, og vær med i konkurransen om et stipend på 50 000 kroner. 

Hvordan delta?

The Thor Heyerdahl Institute ønsker å bidra til internasjonal dialog mellom unge i en verden i forandring. Det utlyses derfor et stipend på 50 000 kroner til videregående skoler i Norge. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom gruppearbeid eller individuelt arbeid. Årets tema er en verden i forandring – Internasjonal Dialog. Send inn ditt bidrag til stipend@heyerdahl-institute.com innen 1.mars 2016. Eksempler på bidrag kan være film, ord, foto, tegning, utstilling, musikk, dans, drama, kunst og håndverk.

Om Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl (1914-2002) er en av Norges mest berømte, beundrede og respekterte menn i utlandet. Ifølge Ragnar Kvam, som skrev biografen om Thor Heyerdahl, ble Thor Heyerdahl verdens mest kjente nordmann etter Kon Tiki balsaflåteekspedisjonen på slutten av 1940-tallet. Han var kjent for sitt miljøengasjement for verdenshavene og hans arkiver er innlemmet i UNESCOS kulturarvliste fra 2011. Thor Heyerdahls evne til å treffe mennesker fra ulike kulturer, sette seg inn i deres historier og utfordringer, var en viktig egenskap som ga han muligheten til å videreføre viten til nye generasjoner. Samtidig var han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljøet.

Stipendet i gave

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. Oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150 000 til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute. Gaven ble gitt i form at tre stipender à 50 000 kroner. Stipendene skal gå til unge innenfor områdene globale klima- og miljøspørsmål, kulturarv og internasjonal dialog. Instituttet har valgt å dele stipendene ut over 3 år (2016-2018), ett tema hvert år. Første tema ut er Internasjonal Dialog i 2016.

«Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl til å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014.

Juryens medlemmer

Alle bidragene som blir sendt inn vurderes og vinner(e) utpekes av en jury. Juryen består av:

Cecilie Hellestveit
Forsker og rådgiver ved International Law and Policy Institute (ILPI)

Klikk her for å lese mer

Kristian Berg Harpviken
Direktør for PRIO, Institutt for fredsforskning

Klikk her for å lese mer

Bettina Heyerdahl
Datter av Thor Heyerdahl og daglig leder for Ingrid Lindback Langaards  Stiftelse, og Eva og Erik Ankers Legat.

Klikk her for å lese mer

Dag Hareide
Regnskogfondet og styremedlem i The Thor Heyerdahl Insitute

Klikk her for å lese mer

Liv Arnesen
Ekspedisjonsleder/forfatter/lærer, styremedlem i The Thor Heyerdahl Insitute

Klikk her for å lese mer

Erling Storm
President i Norges Roforbund og tidligere styremedlem i The Thor Heyerdahl Institute

Klikk her for å lese mer

Vinneren(e) blir annonsert under konferansen The Thor Heyerdahl International Day 2016 i Oslo. Konferansedagen vil bli annonsert på instituttets websider og vinner(e) vil bli tilsendt informasjon om oppmøte og opplegg.

Innleveringsform

Lag en presentasjon; skriftlig, film, fotomontasje – eller noe annet som kan presenteres visuelt. Maks 10 minutter. Heyerdahl instituttet har tillatelse til å publisere alle søknadsprosjekt.

Kontakt

Eirik Lia (prosjektleder) Eirik.lia@heyerdahl-institute.com eller Beate Bjørge (daglig leder) beate.bjorge@heyerdahl-institute.com

Lykke til!