To styremedlemmer fra The Thor Heyerdahl Institute har deltatt på konferanse i USA, og holdt foredrag ved 2017 Nobel Peace Prize Forum.

Liv Arnesen og Dag Hareide deltok på 2017 Nobel Peace Prize Forum i Minneapolis, Minnesota i september.

Liv Arnesen holdt foredrag 15. september, «The Heyerdahl Lecture: Access Water – Inspirations and Visions». Hennes foredrag handlet om hvordan inspirasjonen fra Thor Heyerdahls liv og virke har ført til deres nåværende prosjekt «Access Water», og ekspedisjonen ned Mississippi River i 2018.

Dag Hareide holdt foredrag 16. september, «The Heyerdahl Lecture: Dialogue in a Trans-Human World». Hans foredrag tok for seg hvordan maskiner og kunstig intelligens tar over for mennesker, og hvordan mennesker blir mer som maskiner. Hva er «menneske» og hva er dialog? Fremskrittene innen bio-, robot-, digital-, og nanoteknologi endrer samfunnet, kroppen og sinnet vårt radikalt, og vi mangler fortsatt en grundig og omfattende dialog og diskusjon om disse konsekvensene.

Se hele programmet her