Thor Heyerdahl konserten i Larvik hadde stort oppmøte i Larvik kirke 17. april og ble holdt for fullsatt kirke. I samarbeid med Larvik kommune, presenterte Thor Heyerdahl Instituttet en kveld med vinnerne av operakonkurransen T.O.S.C.A 2017. Tjølling Sangforening bidro med vakker sang gjennom egne stykker og som akkompagnement til solistene.

Noen bilder fra kvelden ser du her:

Thor-Heyerdahl-Concert

Many attended the Thor Heyerdahl Concert at Larvik Church on the 17th April. In collaboration with Larvik municipality, The Thor Heyerdahl Institute presented an evening with the winners of the opera contest T.O.S.C.A 2017. The choir ‘Tjølling Sangforening’ contributed with beautiful songs through own pieces and as accompaniment to the soloists. The T.O.S.C.A singers and Tjølling Sangforening entertained a full church!

Some photos from the event below: