Tema: Klima og Miljø.

Onsdag, 26. oktober fra kl. 11.30-15.30.

The Thor Heyerdahl International Day er en konferanse med fokus på et globalt tema og forskningsformidling.
Konferansen, med temaet kulturarv og identitet, støtter opp om utdeling av Thor Heyerdahl stipend. Instituttet ble i sammenheng med 100 års-jubileet for Thor Heyerdahl i 2014 tildelt regjeringens gave fra tre departement. Denne ble gitt i form av tre søkbare stipend på kr. 50 000 hver. Instituttets formål med konferansen er å være en arena for debatt og engasjement om globalt tema, samt hedre Thor Heyerdahls virke og minne som formidler. Stiftelsen har i flere år arrangert denne konferansen (fra 2006-2017) og har to ganger oppnådd å ha to tidligere nobelprisvinnere som foredragsholdere.

Thor Heyerdahls kulturarv kan inspirere og motivere unge mennesker. Hans verdier var bl.a. mot, dristighet og sterk gjennomføringsevne. Et treårig stipendopplegg er utarbeidet ved instituttet for målgruppen videregående skole. Stipendene lyses ut i tre år framover som en konkurranse med ulikt tema hvert år fra 2016-2018. I 2016 var internasjonal dialog på dagsorden. I 2017 var det identitet og kulturarv, og i 2018 er det miljø og tverrfaglig forskning som er temaer.

Mer informasjon om arrangementet kommer, endring av dato kan forkomme.