The Thor Heyerdahl Institute presenterer

Thor Heyerdahl concert

Det Italienske Kuturinstitutt

Oscarsgt. 56, Oslo. – 10. april,18:30

Gratis inngang

Med II coro di Andora – Vinnere av T.O.S.C.a 2018