The Thor Heyerdahl Institute & Den italienske ambassaden i Norge inviterer til seminaret: Vannkraftens plass i en bærekraftig grønn økonomi.

Det vil bli foredrag av: professor Arild Vatn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), den italienske ambassadøren Giorgio Novello, markedssjef Thomas Vieder fra selskapet Troyer, Syd-Tyrol og professor Francesco Ravazzolo, fra Universitetet i Bolzano, Syd-Tyrol.

Velkommen til en spennende og hyggelig ettermiddag i Thor Heyerdahl’s ånd – med vannkraftens plass i en bærekraftig grønn økonomi! Arrangementet er gratis og åpent for alle.