Vinnerne av årets Thor Heyerdahl Stipend er blitt plukket ut. I år mottok vi 49 bidrag fra elever ved 18 skoler og fra 13 regioner spredt over hele Norge.

Vinnerne av Thor Heyerdal Stipend 2018 er:

1. premie:

Haakon Lauvrak, Emilie Gule Karlsson og Kristina Jacobsen – Dahlske vgs
Premie: Stipend på 25.000,- kroner

Tema: Film. Bidrag: Informasjonsfilm om klima og miljø.

Juryens begrunnelse: Bidraget gir en god introduksjon til fakta i verdens miljøproblematikk. De forskjellige temaene blir styrket gjennom spennende bruk av «green screen»-effekter og grafiske elementer. Juryen ser at humor er brukt som et ekstra virkemiddel, noe som øker underholdningsverdien. Filmen synes å være inspirert av YouTube-formatet og henvender seg til unge målgrupper. Skaperne av filmen gir oss en antydning av  problematikken  mellom rike og fattige  land, utfordringer  og skyld/ansvar for  å gjøre noe med den kritiske situasjonen. Juryen sitter igjen med et inntrykk av at denne gjengen er sterkt engasjert av fakta og miljøvern. Gratulerer med et stipend på 25.000,- kr.!

2. premie:

Klasse KD2A – Bodin vgs
Premie: Stipend på 15.000,- kroner

Tema: Forretningsidé. Bidrag: Bærenett av resirkulerte materialer med egne trykk.

Juryens begrunnelse: Bidragsyterne tar et skikkelig tak i kampen om plasten! Juryen tror KD2A vil kunne inspirere og påvirke mange til å endre holdning gjennom deres kreative gjenbruk av materialer og redesign av brukte ting, i tillegg til å sende sine personlige budskap gjennom illustrasjon og trykk på bærenettene sine. Juryen anbefaler KD2A til å spre det gode budskapet sitt til andre skoler og klasser, og oppfordre elever til å lage sine egne produkter, slagord og illustrasjoner! Gratulerer med stipend på 15.000,- kr.!

3. premie:

«Grønne søstre» – Kaja Hultgren Og Lotte Haga – Slottsfjellet vgs
Premie: Stipend på 10.000,- kroner

Tema: Interaksjon. Bidrag: Instagramside.

Juryens begrunnelse: De grønne søstrene bruker «Instagram», en meget aktuell interaktiv kanal, til å spre budskapet om forskjellige miljøproblemer gjennom små fortellinger i innleggene sine. Digital publisering når gjerne ut til flere mennesker, er mer målrettet og setter mindre avtrykk i naturen, noe som er i tråd med årets tema. «Grønne søstre» har et godt potensiale til å få med seg mange nye klimaforkjempere gjennom deres personlige måte å informere på og å spre kunnskap om problematikken. Juryen oppfordrer «Grønne søstre» til å opprettholde trykket og bli enda mer målrettet for å øke antall følgere og endre holdninger.

Besøk instagram.com/gronne_sostre/ for å se hva de bidrar med. Gratulerer med et stipend på 10.000,- kr.!

Om Thor Heyerdahl Stipend

The Thor Heyerdahl Institute henvender seg til framtidige forskere og kreativ ungdom med mål om å øke bevisstheten deres rundt temaene klima og miljø. Det utlyses derfor et stipend på 50.000 kroner til videregående skoler i Norge. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom gruppearbeid eller individuelt arbeid. Årets tema er «Klima og miljø». Eksempler på bidrag kan være film, animasjon, webdesign, konsept, ord, foto, illustrasjon, musikk, kunst eller håndverk.

Om The Thor Heyerdahl Institute

The Thor Heyerdahl Institutes prosjekter konkretiserer arbeidet med å videreutvikle Thor Heyerdahls ideer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog og beskyttelse av det globale miljøet. Instituttet har igangsatt og gjennomført en rekke nasjonale, internasjonale, regionale og lokale  prosjekter fra 2002-2018. Det har gjennom mange år opparbeidet en prosjektportefølje  og har skaffet seg erfaring i å jobbe med ulike tverrfaglige prosjekter i samarbeid med norske og utenlandske universitet, forvaltningsnivåer og organisasjoner.

Last ned nyhetsbrevet om vinnerne